با فرزین ایران فر      
 

 

پرسش گری ؟ برنامه ای از فرزین ایران فر
پرسش های مهم هستی و چیستی در زندگی و تاریخ 
با حضور غنی مجیدی، علیرضا مجلّل و جعفر جعفر نژاد
پرسش گری ؟ 
حیرت انسان و پرسش های جدید 
پرسش های مهم هستی و چیستی در زندگی و تاریخ 
با حضور احمد پوررسول ، نسرین اسفندیاری، برومند حشمتی
پرسش گری ؟ برنامه ای از فرزین ایران فر
پرسش با شک و تردید آغاز می شود.آغاز اندیشیدن 
پرسش های مهم هستی و چیستی در زندگی و تاریخ 
با حضور رضا خرسند ، مسعود فیروزآبادی، اسفندیار منفردزاده

 

 
دغدغه ها 
گپ و گفت با حضور فرزین ایران فر
   
 
اشاره ای به خبرهای هفته و مکثی بر تحولات تازه مصر ، کودتا در انقلاب!
گپ و گفت فرزین ایران فر و ا سعید افشار
 
انتخابات ریاست جمهوری رژیم اسلامی. نتایج و چشم اندازها
گپ و گفت فرزین ایران فر و سعید افشار
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری رژیم. نتایج و پیامد های آن
نظرات شنوندگان و کنش گران، سعید افشار،بهروز خباز،فرزین ایران فر،بهرام رحمانی، ماریا رشیدی،علیرصا اردبیلی،خسرو خسروانی، مسعودافتخاری،حیدر جهانگیری،مهرنوش...
 
نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم
بحث و گفتگو با حضور فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار

 

 
پیدا و ناپیدای توهین و تحقیر و حد تحمل 
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
گسترش هم زی زندگی مشترک دختران و پسران بدون ازدواج رسمی در تهران
یحث و گفتگو با حضور فرزین ایران فر، محمدرفیع محمودیان، اریسا، نسرین اسفندیاری 
 
دروغ
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
 
پیدا و ناپیدای یک انقلابی
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
 
پیدا و ناپیدای خشونت
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
 
خنده
از خنده تسلی بخش تا خنده مقاومت
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
گفتگو با هادی خرسندی
 
جایزه نوبل ادبیات به نویسنده چینی مو ین تعلق گرفت
گوان حرف نزن، لال باش ! اینجا سرزمین رشد سریع به قیمت مرگ آزادی و استثمار شدید است
گفتار از فرزین ایران فر
 
بازخوانی پرونده هسته ای ایران از نگاه و زاویه ای دیگر حقوقی و سیاسی و زیست محیطی
در آن پیدا ، در آن ناپیدا ....... فرزین ایران فر
گفتگو با پرفسور سعید محمودی و پرفسور مهران مصطفوی
 
پیری و سالمندی
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
با حضور پرفسور فرشته احمدی، احمد، ژاله وعلی شاهنده

 

در این پیدا در آن ناپیدای متن
گفتگوی فرزین ایران فر با همایون فلاح نویسنده و مترجم کتاب های کودکان
 
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
تیعیض در تبعیض ، خشونت در خشونت
در دفاع از حقوق شهروندی بهائیان
 
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
احیای مطلوبیت سلطنت!؟
پرسش ها و پاسخ ها ...... فرزین ایران فر
فوتبال در جهان امروز: 
ورزش سیاست فرهنگ هویت مذهب ادبیات فلسفه تجارت هنر تاکتیک زیبائی ....

 

 
زنبور مست آنجاست . کجاست؟
فرزین ایران فر در جستجوی پاسخ این پرسش با بهروز شیدا نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی به مناسبت انتشار کتاب تازه اش " زنبور مست آنجاست " دیدار و گفتگو کرده است

 

 
سیویل کوراژ شجاعت مدنی
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
 
مسائل محدودیت ها و ضعف های اپوزیسیون جمهوری اسلامی؟ 
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
 
موقعیت طبقاتی ایرانیان در خارج
ایرانیان در خارج از کشور وضعیت طبقاتی خود را چگونه ارزیابی می کنند؟
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر

 


کمک به بی خانمانان
پرسش ها و پاسخ ها .... فرزین ایران فر

 

در گذر اندیشه 
پرسش های نشده ... پاسخ های نگفته
گفتگوی جواد تسلیمی با فرزین ایران فر

 

 

 

آن دایره این زاویه
 
zaviyeh

در آن دایره در این زاویه ........... پیرامون نهادهای ادبی
برنامه ای از فرزین ایران فر

       

گفتگو با بهرام رحمانی عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید

listen download
       

گفتگو با  هاشم خسروشاهی رئیس انجمن قلم آذربایجان جنوبی- ایران

listen download
khosroshahi
       

نگاهی به کانون نویسندگان ایران
گفتگو با جواد مجابی شاعر نویسنده و روزنامه نگار

listen download
javad mojabi
       

تشکل نویسندگان ایران در تبعید  
گفتگو با حسن حسام
شاعر

listen download
hesam
       

کنگره انجمن قلم آذربایجان جنوبی
گفتگوی با علیرضا اصغرزاده

listen download
       

وضعیت کنونی کانون نویسندگان ایران با نگاهی به آینه گذر دوران
گفتگو با ناصر زرافشان

listen download
zarafshan
       

اعلام تاسیس خانه آزادی بیان
گفتگو با  منصور کوشان، نویسنده

listen download
kooshan
       

درباره کانون نویسندگان ایران در تبعید
گفتگو با   مهدی استعدادی شاد، نویسنده

listen download
استعدادی شاد
       
گفتگو با مسعود نقره کار(2) نویسنده مجموعه ی پنج جلدی
“بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران؛بررسی تاریخی – تحلیلی کانون نویسندگان ایران“
listen download
کانون نویسندگان ایران
       

گفتگو با مسعود نقره کار نویسنده مجموعه ی پنج جلدی
“بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران؛بررسی تاریخی – تحلیلی کانون نویسندگان ایران“

listen download
masoud noghrekar
       
listen download