درگذشت فریدون شایان، نویسنده، مدرس و پژوهش گر فلسفه

فریدون شایان، نویسنده و پژوهش گر فلسفه، در آخرین روز سال 2021 در بیمارستانی در استکهلم بر اثر ایست قلبی و ابتلا به کرونا درگذشت. انسانی فرهیخته و دردمند و…

ادامه خواندندرگذشت فریدون شایان، نویسنده، مدرس و پژوهش گر فلسفه