گفت‌وگوی «دموکراسی نَو» با نوام چامسکی در مورد انتخابات امریکا

گفت‌وگوی «دموکراسی نَو» با نوام چامسکی : آیا ترامپ شکست در انتخابات را خواهد پذیرفت؟ مترجم: محسن صفاری منبع: میدان در این مصاحبه نوام چامسکی در مورد شرایط سیاسی بحرانی…

ادامه خواندنگفت‌وگوی «دموکراسی نَو» با نوام چامسکی در مورد انتخابات امریکا