پرویز صداقت : حباب تاریخی بورس در ایران

توسط نقد اقتصاد سیاسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اوایل شهریورماه امسال در گزارشی با نام «اهمّ عملکرد و دستاوردهای یک‌ساله‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران»[1] عنوان کرد:…

ادامه خواندنپرویز صداقت : حباب تاریخی بورس در ایران