طنز و ادبیات مقاومت
از یاور استوار
     
چند نکته
20081106
     
اوباما) او با ما ست! و چند خبر دیگر)
20081108
     
حاجی بازاری ، تو و دیگران
20081011
     
طالبان ملاعمر بن لادن ، امریکا بوش کرزای
ویژگی خودروهای اسلامی ویژه زنان
شعر خدایا

20081011
     
احمدی نژاد در نیویورک
20080927
     
!پاسخ به حميد سبزواری خليفه الشعرای دربار اسلام و ديگر چاپلوسان
20080913
     
     
به چاپ به چاپ بخور بخور
20080614
     
حاجی بازاری
20080607
     
امام زمان
20080524
     
ویران گران جهان
20080510
     
نشست چهارم مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا در بغداد
20080426
     
رباعی های هسته ای
20080412