آئينه روبرو

با
روانشناس ايرج دانائى
 
ayeneherobero@yahoo.com
 
       
برنامه سى و هفتم
06 05 13  
برنامه سى و ششم
06 05 06  
برنامه سى و پنجم
06 04 29  
برنامه سى و چهارم
06 04 22  
برنامه سى و سوم
06 04 01  
       
برنامه سى و دوم
06 03 11  
برنامه سى و يكم
06 03 04  
برنامه سى ام
06 02 18  
برنامه بيست و نهم ، رابطه دو نسل
06 02 11  
       
برنامه بيست و هشتم
05 12 10  
برنامه بيست و هفتم
05 12 03  
برنامه بيست و ششم
05 11 26  
برنامه بيست و پنجم
05 11 19  
برنامه بيست و چهارم
05 11 12  
برنامه بيست و سوم
05 11 05  
برنامه بيست و دوم
05 10 29  
برنامه بيست و يكم
05 10 22  
برنامه بيستم
05 10 08  
برنامه نوزدهم
05 10 01  
برنامه هيجدهم
05 09 24  
برنامه هفدهم
05 09 17  
برنامه شانزدهم
05 09 10  
    05 09 03  
برنامه چهاردهم
05 08 27  
       
برنامه سيزدهم
05 06 04  
برنامه دوازدهم
05 05 28  
برنامه يازدهم
05 05 21  
برنامه دهم
05 05 14  
برنامه نهم
بازتوليد زبان پدرسالارى در گفتگو ها و بحث ها 2. چگونه ميتوان با كودكان قرارداد نوشت؟
05 05 07  
برنامه هشتم
نگاهى كوتاه بر رقابت بين پدر و پسر . تكرار و باز توليد روابط با نسل قبل . چگونه مى توان تكرار اختلافات را در رابطه پدربزرگ _ پدر و پسر ديد ؟
05 04 30  
برنامه هفتم
زبان اول ( مادرى ) در مقابل زبان حاكم . چگونه تلاش براى حفظ زبان اول شخصيت ما را شكل مى دهد ؟
05 04 23  
برنامه ششم
همكارى با نوجوانان براى برنامه ريزى ، اتخاب رشته ... چه كسى تصميم مىگيرد ؟ فشارهاى ناآگاهانه پدر و مادر روى نوجوانان
05 04 16  
برنامه پنجم
طرحى كوتاه بر سيستم هاى درونى خانواده 2. چگونه با نوجوانان مى توان بحث كرد ، قرارداد نوشت ؟ دو مثال متفاوت
05 04 09  
برنامه چهارم
گفتگو با نوجوانان در مورد برنامه ريزى آينده . دوست پسر يا دختر داشتن آيا به درس لطمه مى زند؟
05 04 02  
برنامه سوم
رابطه با كودك بعد از جدائى . عذاب وجدان يا شروع دوباره ؟
05 03 26  
برنامه دوم
آيا كوذك كلمه نه نكن و .... را متوجه مى شود ، چه به جايش بايد گذاشت ؟
05 03 12  
برنامه اول
معرفى برنامه آينه روبرو ، كار درمانى با پسر 4.5 ساله ، گفتگو با پدر و مادر پسر به موازات كار
05 03 05
 
       
       
       

نظر شما

نام ( اختياری )


اى-ميل ( اختياری )


متنبازگشت