اسطوره‌زدایی از افسانۀ مادری در رُمانِ «غلافِ» پونه روحی

اسطوره‌زدایی از افسانۀ مادری در رُمانِ «غلافِ» پونه روحی جواد تسلیمی - ادبیات در این منظر به مثابۀ نیرویی شب‌خیز عمل می‌کند، مانند حشرۀ شب‌تابی که در شب پرواز می‌کند،…

ادامه خواندناسطوره‌زدایی از افسانۀ مادری در رُمانِ «غلافِ» پونه روحی

موزیک متن: یک حقۀ سینمایی؟ حواستان باشد هنگام دیدن فیلم از طریق گوش‌هایتان گول نخورید. جواد تسلیمی

موزیک متن: یک حقۀ سینمایی؟ حواستان باشد هنگام دیدن فیلم از طریق گوش‌هایتان گول نخورید جواد تسلیمی موزیکِ متن چه کارکردی در فیلم دارد؟ آیا موزیک فقط به خاطر پر…

ادامه خواندنموزیک متن: یک حقۀ سینمایی؟ حواستان باشد هنگام دیدن فیلم از طریق گوش‌هایتان گول نخورید. جواد تسلیمی

فیلم یلدا: نقش تلویزیون در تحکیم و عادی‌سازی تبعیض‌های جنسیتی و طبقاتی. جواد تسلیمی

فیلم یلدا: نقش تلویزیون در تحکیم و عادی‌سازی تبعیض‌های جنسیتی و طبقاتی جواد تسلیمی فیلم یلدا به دو موضوعِ مهم در ایرانِ امروز اشاره می‌کند: یکی وضعیتِ زنان و به…

ادامه خواندنفیلم یلدا: نقش تلویزیون در تحکیم و عادی‌سازی تبعیض‌های جنسیتی و طبقاتی. جواد تسلیمی

پیشگویی قتل معلم تاریخ فرانسوی در فیلم «احمدِ جوان» برادران داردِن؟ جواد تسلیمی

پیشگویی قتل معلم تاریخ فرانسوی در فیلم «احمدِ جوان» برادران داردِن؟ جواد تسلیمی به نظر می‌رسد فیلم «احمدِ جوان» برادرانِ داردِن که سال قبل، ۲۰۱۹، برای اولین بار در جشنواره…

ادامه خواندنپیشگویی قتل معلم تاریخ فرانسوی در فیلم «احمدِ جوان» برادران داردِن؟ جواد تسلیمی