: گفت و شنود با محمد رضا شالگونى
تهديدات دولت بوش و احتمال حمله نظامى امريكا به ايران ،وضعيت درون حكومت و ظرفيت « نه اپوزيسيون » رژيم، طرح فراخوان رفراندوم، جنبش ملى فدرال آذربايجان، وضعيت و موقعيت جريان هاى چپ و سوسياليستى ايران، سياست و تاكتيك هاى جديد حزب دمكرات كردستان ايران، جمهورى خواهان دمكرات و لائيك و... ؟
بخش يكم | پياده کنيد | بخش دوم | پياده کنيد |
 
   
   
   
   
   
 
   
   
گزارش هفته نامه سوئدى « كارگر » ويژه نامه 25 صفحه ای مخصوص کارگران ايران.آندراس مالم و شورا اسماعيليان گفته اند آن ها از تصاوير کليشه ای- با داستان های خيالی که از ايران و ايرانیان داده می شود بی زارند و می خواستند يک تصوير واقعی از ايران بدست دهند. در اين ويژه نامه از تاريخ مدرن ايران و ديکتاتوری ديرپا و شروع ناگهانی جنبش دمکراتيک سخن گفته شده است.
در پايان دهه 70 کارگران اداره کارخانه ها را بدست گرفتند و خوداداری شکوفا شد تا آيت الله هاآمدند وقدرت و پول را با هم ربودند.
گفتگو با يكى از نويسندگان اين گزارش شورا اسماعيليان
   
   
زلزله اقيانوس هند
 
 
 
   
   
   
 
(Depression)افسردگى. بيمارى روحى اجتماعى. عامل ها ، علت ها ، نشان ها
ناراحتی های روحی (عمومأ) و افسردگی (بطور خاص) در میان مهاجرین ایرانی نسل اول، پدیده اىست رو به افزایش که بی توجهی به آن می تواند به معضلی اساسی وچالشی صعب العبور در زندگی آنها تبدیل شود. دامنه این مشکل اکنون به فعالین سیاسی هم کشیده شده وافزون بر آن، به مرزهای سنی پایین تر و میان جوانان هم رایج شده است
علائم افسردگی چیست؟ پیامدهای افسردگی در صورت عدم درمان به موقع، چیست؟ شیوه های پیشگیری و شیوه هاى درمان و بهبودی چيستند و كدام هايند؟
 
 
گزيده اى از برنامه شنبه 21 آذر 1383 ، 11 دسامبر 2004
 
 
   
   
   
   
   
   
 
گزيده اى از برنامه شنبه 14 آذر 1383 ، 4 دسامبر 2004
 
 
,
   
   
 
 
گزيده اى از برنامه شنبه 7 آذر 1383 ، 27 نوامبر 2004
 
 
در كنفرانس بررسى نقض حقوق بشر در ايران در پارلمان سوئد كه از سوى اتحاديه ايرانيان مقيم سوئد با همكارى احزاب پارلمان سوئد برگزار شد، سخنان يكى از دعوت شدگان و سخنرانان اين كنفرانس از ايران ، دكتر نعمت احمدى وكيل دادگسترى به شدت با اعتراض روبرو شد.احمدى ادعا كرد كه وضعيت حقوق بشر در ايران در سال هاى اخير بهتر شده است
   
 
گزيده اى از برنامه شنبه 30 آبان 1383 ، 20 نوامبر 2004
 
 
 
   
 
   
   
 
گزيده اى از برنامه شنبه 23 آبان 1383 ، 13 نوامبر 2004
 
 
   
« نه زيستن ، نه مرگ »
خاطرات زندان در 4 جلد
غروب سپيده ، اندوه ققنوس ها ، تمشك هاى ناآرام ، تا طلوع انگور
   
كودكان خيابانى در سرماى زمستان
گفتگو با آزاد زمانى و ديبا علىخانى
از مسئولين

کانون دفاع از حقوق کودکان
 
سفرى به ايران عمر خيام به همراه شاهرخ مشكين قلم و گروه رقص نكيسا
گفتگو با
شاهرخ مشكين قلم رقصنده ايرانى تبار مقيم فرانسه
   
   
علت بيمارى و مرگ ياسر عرفات ؟ بعد از خاكسپارى ياسر عرفات رهبر جنبش ملى فلسطين ، آينده چنبش مردم فلسطين ؟ آيا با مرگ عرفات دوره اى به پايان رسيده و دوره تازه اى آغاز شده است ؟رابطه عرفات و جنبش فلسطين با ايران و جمهورى اسلامى ، و ...و
گفتگو با ابراهيم آوخ و على فياض از آگاهان به مسائل فلسطين
 
گزيده اى از برنامه شنبه 16 آبان 1383 ، 5 نوامبر 2004
:ميز گرد راديوئى
برنامه هسته اى جمهورى اسلامى و كشاكش غرب با آن ، اوضاع سياسى ايران ، خصوصى سازى ها و پيامد آن بر زندگى مردم ، روند تحولات دمكراتيك در ايران و....و
با حضور ياسمين ميظر ، فريبرز رئيس دانا ، محمدرضا شالگونى
   
     
گزيده اى از برنامه شنبه 9 آبان 1383 ، 30 اكتبر 2004
فراخوان براى ايجاد سازمان آذربايجانيها – ترکهای ايران
و پلاتفرم موقت جنبش فدرال – دمکرات آذربايجان
آذربايجان فدرال ـ دموکرات حرکاتی نين ـ موقت پلاتفورمو و ايران آذربايجانليلاری – تورکلری نين سياسی تشکيلاتينی ياراتماماق اوچون تشبوثکارلار توپلومون ايجلاسينين
گفتگو با هدايت سلطان زاده ، على مولازاده ، علىرضا اردبيلى
 
   
گزيده اى از برنامه شنبه 2 آبان 1383 ، 23 اكتبر 2004
مناطق حاشيه اى مهاجرنشين در استكهلم مشكلات و چاره جوئى ها
افزايش خشونت در ميان نوجوانان و جوانان مهاجرتبار

ميز گرد راديوئى با حضور نيلوفر(نوجوان)، سهيل(جوان دانشجو)،مهرنوش معظمى (مربى كودك و مادر)، جعفر جعفرنژاد(پدر و پژوهشگر)،شهين پويا(مادر و عضو گروه حمايتى مادران و پدران)،عذرا اباذرى(روانكاو وروان درمانگر)، نبى فرخنده(مددكار اجتماعى) و
   
پناهنده ای که وزير شد .نخست وزير سوئد ابراهيم بايلان 31 ساله را به عنوان وزير مدارس کشور معرفی کرد.يك وزير مهاجر چه اهميت و نقشى مى تواند داشته باشد
گفتگو با مسعود كمالى
   
گزيده اى از برنامه شنبه 25 مهر 1383 ، 16 اكتبر 2004

خشونت عليه زنان
آيا در مساله خشونت عليه زنان ، مردان مسئوليت جمعى دارند؟
طرح بحث
(نظرات شنوندگان (1
(نظرات شنوندگان (2


 
   
گزيده اى از برنامه شنبه 18 مهر 1383 ، 9 اكتبر 2004
 
اعلام موجوديت فدراسيون ملت هاى تحت ستم ايران
ميز گرد راديوئى با حضور ناصر بوليده اى ، حيدر جهانگيرى ، حسين خليقى ، يونس شاملى
   
 

   
   
   
   
   
تصويب قطعنامه در مورد برنامه هسته اى ايران در آژانس بين المللى اتمى ، احتمال طرح آن در شوراى امنيت ، ادامه فشار آمريكا و خوددارى حكومت اسلامى ازدست برداشتن از برنامه هسته اى ، چه وضعيتى براى ايران و مردم ايران بوجود مىآورد ؟ سير رويدادها به چه سمتى پيش مى رود ؟ تحريم اقتصادى و يا حمله نظامى كم دامنه يا گسترده چه پيامدهائى در پى خواهد داشت ؟ واكنش اپوزيسيون و مردم چه خواهد بود ؟
نظر پرسى : روابط ايران و آمريكا
   
   
   
.آلبرت سهرابيان در گذشت
آلبرت سهرابيان، از رهبران کمونيست برخاسته از درون طبقه کارگر، يکى از كوشندگان برجسته و قديمی جنبش سنديکائى و يکی از پرتجربه ترين و آگاه ترين کارگران بود
.... روبن ماركاريان از آلبرت سهرابيان مى گويد
 
   
   
انشعاب در حزب كمونيست كارگرى ايران
   
 
   
   
   


RadioHambastegi©
Box 7059 , 17007 Solna , Sweden