|
|
|
پخش زنده
   
 
 
 
 

طنز و ادبیات مقاومت
از یاور استوار

 
برنامه اى از فرزين ايران فر
 
 
گزارش ها و گفتگو ها از جنبش كارگرى ايران
 
تاريخ نگارى
و تاريخ معاصر ايران
گفتارهائى از
دكتر على حصورى
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2008 12 27

2009
     
     

     

     

     
     

2008 12 20
     
شب که می آيد و می کوبد پشت در را \ بخودم می گويم
اگر از خواب شب يلدا ما برخيزيم \ اگر از خواب بلند يلدا, برخيزيم
ما همين فردا \ کاری خواهيم کرد \ کاری کارستان... خسرو گلسرخی

     
     
     
     
     
   
   
 

20081206 , 20081213
   
   
   
   
 
 
 
   
   

2008 11 29
   
   
   
   
   
 

2008 11 22
   
   
   
   
   
   

2008 11 15
   
 
 
   
   
 
تدریس کتاب های زبان مادری فارسی در مدرسه های سوئد و انجمن های ایرانی.
کتاب های فارسی جمهوری اسلامی، کتاب های فارسی در خارج کشور
   

2008 11 08
 
 
     
     
     
     
     
 

2008 11 01
 
     
 
 
     
 

2008 10 25
     
     
 

 
 

2008 10 18
     
     
     
     
     
     
 

2008 10 11
     
 

 
     
     

 

     
     
 

2008 10 04
     

 

     
 
 
شب فرهنگی ایران در موزه تبار شناسی استکهلم و حضور سفیر رژیم اسلامی ، خشم و اعتراض شماری از هنرمندان و حاضران
 
     
     

 

2008 09 20
 
 
     
     
     

     
 
 

2008 09 20
     
     

     
     
   

 
     
     
 

2008 09 13
     
     
   
   
   
     
     
     

2008 09 06
   
   
   
 
   
فيلم را در اینجا میتوانید ببینید
 
   
|
   
   
   
   
 
 
   
 
     
     
     
     
کشتارهولناک زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧ در زندان های حکومت اسلامی