دنياى سينما
با جواد تسليمى

براى ديدن عكس هاى بيشتر در وب لاگ كسوف اينجا را كليك كنيد
 
 

     
 
 

اعتراضات دانشجوئی در دانشگاه تهران و امير کبير
 
 
 
ميزگرد پيرامون برخی جوانب اعتراضات اخير رد آذربایجان با شرکت محمدرضاشالگونی ، علی قره جلو و اردشير مهرداد
 
بررسى مساله ملى در ايران در پرتو رويدادها و اعتراضات اخير در شهرهاى آذربايجان

مجموعه ای از گزارش، خبر و تفسير از تظاهرات گسترده در تبريز

! بيم و اميد در تبريزLars Ohly
 
 
بحران هسته اى ايران و كشمكش غرب با جمهورى اسلامى و تحريم ها و خطر جنگ و حمله نظامى به ايران. بحث و نظر پرسى از احزاب و سازمان هاى گوناگون اپوزيسيون
 
 

پس بچه! بيا تو حرف کن گوش
زين بوش که بوده بچه‌ی بوش

 
 
معرفى شماره تازه (57)نشريه آواى زن
آقايان! جايتان در اين ميدان خالی است!


دنياى سينما
عشق ، سكس ، خشونت
 

گرامى باد
اول ماه مه 11 ارديبهشت، روز جهانى كارگر
 
 
 
         
         
 
         

 
آزادى بيان ، تضاد بين فقه و قوانين مدنى
مقايسه اى بين قانون اساسى سوئد و جمهورى اسلامى ايران

گفت و شنود با حضور احمد علوى پژوهشگر و نويسنده و طاهر صديق ژورناليست و مترجم
   
   
 
 
 
اعلام دستيابى به چرخه سوخت هسته اى،خوشحالى يا نگرانى؟ مقدمه اى براى عقب نشينى در مقابل فشار شوراى امنيت و حفظ به اصطلاح حيثيت خود يا حاد كردن بيشترموضوع و پيچيده كردن مساله براى مذاكره با امريكا؟ گفتگو با منصور فرهنگ تحليل گر مسائل سياسى
 
چالش هسته اى،كشمكش غرب با جمهورى اسلامى و سرنوشت مردم ايران
         
 
         

 
         
 
قوانين و اقدامات محدود كننده تر و سخت گيرانه تر پناهندگى در سوئد؟
 
     
 
         
 
 
گزيده اى از برنامه نوروزى 1385 ، 18 مارس 2006
 
         
 
         
 
         
   
         
 

     
 
 
 
برنامه ويژه روز جهانى زن. 8 مارس2006 ، 17 اسفند 1384
 
 
 
 
 
         
 
         

 
         
 
         
 
 
نگاه نسل دومى هاى ايرانى تبار در سوئد به مسائل سياسى در سوئد و ايران ، هويت قومى ، دمكراسى ، برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ، مسائل خاورميانه و ... ميز گرد راديوئى با حضور اردلان شكرآبى (حزب سوسيال دمكرات)، شورا اسماعيليان (نشريه كارگر) ، ماكان افشين نژاد (حزب ليبرال مردم) ، طاهر پلاسيد (حزب چپ
ميزبان ميزگرد
ناصر يوسفى
 
اردلان شكرآبى
طاهر پلا سيد
ماكان افشين نژاد
شورا اسماعيليان

 
         
 
 
   
 
! انقلاب بهمن 57 ، انقلابى متناقض
تاملى ديگر بر انقلاب بهمن در سالگرد آن
 
 
و19 بهمن سال گرد رستاخيز سياهكل
نگاهى به مبارزه مسلحانه چريكى

 
جنجال برآمده پيرامون كاريكاتورهاى مربوط به محمد پيامبر اسلام
 
 
     
 

ر
ا
د
ى
و

ب
ر
ا
ب
ر
ى

R
A
D
I
O

B
A
R
A
B
A
R
I

 
 
انتخابات فلسطين: حماس ، الفتح ، چشم انداز
 
اعتراض و اعتصاب كارگران و رانندگان شركت واحد تهران و حومه
 
گفتگوها و گزارش ها از اعتراض و اعتصاب كارگران و رانندگان شركت واحد تهران و حومه و سركوب و بگير و ببند كارگران توسط ماموران رژيم اسلامى
   
   
   
   
   
         
 
         
 
         
 
         
 
 
 
 
كشمكش غرب و جمهورى اسلامى بر سر برنامه ها و فعاليت هاى هسته اى. بازى بر لبه پرتگاه؟ پيامد ها براى مردم ايران ؟
         
 
         
     
         
 
 
گفتگو با چند تن از حوانان ايرانى تبار در سوئد

بهاره راسخ احمدى

بهار پارس

فرناز اربابى

امير كسرا ناجى

شيما نياورانى

نسيم عقيلى
 

حسن جعفرى

شقايق اسفنديارى

اكبر ذوالقرنين

پيروز كيانرسى

على حميديان
 
 
پادكست و راديوهاى اينترنتى
گشت و گذارى در راديوهاى اينترنتى

! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام! برف نو سلام
! برف نو سلام
! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام ! برف نو سلام! برف نو سلام
ترانه ، ترانه سرائى ، ترانه خوانى
پاى صحبت ايرج جنتى عطائى