گزيده اى از برنامه شنبه 4 تير 1384 ، 26 ژوئن 2005
 
پيرامون آخرين پرده نمايش انتخابات رياست جمهورى و پيروزی احمدی نژاد
 
   
   
گزيده اى از برنامه شنبه 28 خرداد 1384 ، 18 ژوئن 2005
 
اعتصاب غذاى زندانيان سياسى در اوين و گوهردشت و پرديس ادامه دارد!جان زندانيان سياسى بطور جدى در خطر است ! ناصر زرافشان كه در ماروتن مرگ مىدود به مكان نامعلومى انتقال داده شده است! 
   

   
گزيده اى از برنامه شنبه 21 خرداد 1384 ، 11 ژوئن 2005
 

 
گفتگو درباره نهمين «انتخابات رياست جمهورى » حكومت اسلامى
سرودى از جنبش زنان ايران
اي زن ای حضور زندگی
به سر رسيد زمان بندگی
جهان ديگری ممکن است
تلاش ما سازنده آن است
اين صدا صدای آزادی است
اين ندا طغيان آگاهی است
رهائی زنان ممکن است
اين جنبش زاينده آن است
گزيده اى از برنامه شنبه 14 خرداد 1384 ، 4 ژوئن 2005
 
محل مجمع عمومی سنديکای کارگران شرکت واحد، يک روز پيش از برگزاری مجمع عمومی مورد حمله قرار گرفت و قسمتی از آن تخريب شد. ساعت يک بامداد روز پنجشنبه افرادی ناشناس با کوکتل مولوتوف به سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه واقع در محل سنديکای کارگران خباز حمله کردند و بخشی از ساختمان آتش گرفت،در همين حال هيأت مؤسس احيای سنديكای كارگری شركت واحد در اطلاعيهای از تمام كارگران عضو اين هيأت و داوطلبان عضويت در سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواسته است تا در مراسم رأيگيری برای تصويب اساسنامه انتخاب هيأت مديره و بازرسان سنديكای كارگری شركت واحد حضور يابند.
گفتگو با منصور اسانلو از اعضاى هيأت مؤسس احيای سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
شماره حساب کمک به کارگران شرکت واحد بانک ملی شعبه حافظ کد 0075 ، شماره حساب 8009495
به نام منصور اسانلو، علی زاد حسين، حسن کريمی

سايت سنديکای کارگران شرکت واحد
www.syndicavahed.org
 
   
 
خشونت عليه زنان و قتل هاى ناموسى
|
 

 
گزيده اى از برنامه شنبه 7 خرداد 1384 ، 28 مه 2005
 

 

گزيده اى از برنامه شنبه 31 ارديبهشت ، 21 مه
 
نمايش انتخابات رياست جمهوری حكومت اسلامى
وضعيت جمهوری اسلامی و عواملی که باعث به ميدان آمدن رفسنجانی شده و-برنامه وپلاتفرم وى ،-تعدد کانديداها و رقابت های آنها با همديگرآيا صحنه سازی برای گرم کردن تنورانتخابات است يا واقعا دعواهای جدی باهمديگر دارند؟ رويکرد و نحوه برخورد قدرت های بزرگ با انتخابات نهمين دوره انتخابات جمهوری اسلامی چگونه است آيا تشديد بحران هسته ای اخيربين ايران و قدرت های غربی باکشاکش انتخابات ارتباطی دارد؟ و بالاخره تحريم و تحريم فعال اين نمايش انتخابات به چه معنا است و چه اقداماتی را می تواند دربرداشته باشد؟

گفتگو با تقى روزبه تحليل گر مسائل سياسى ايران


 
گزيده اى از برنامه شنبه 24 ارديبهشت ، 14 مه
 
   
   
گزيده اى از برنامه شنبه 17 ارديبهشت ، 7 مه
 
   
دو گزارش از برگزارى مراسم اول ماه مه روز جهانى كارگر در تهران
 
 
برنامه شنبه 30 آوريل 10 ارديبهشت
|
گزيده اى از برنامه شنبه 10 ارديبهشت ، 30 آوريل
   
   
   

گزيده اى از برنامه شنبه 3 ارديبهشت ، 23 آوريل

 
   
گزيده اى از برنامه شنبه 27 فروردين ، 16 آوريل
 
نگاهى دگرباره به نسل جوانان سوسياليست و چپ در ايران و دغدغه هاى فكرى آنان ، نقدشان به گذشته و حال و نسل پيشين خود و آرزوها و آرمان هايشان
گفتگو با بهرنگ رياحى و سورنا هدايت
   
سال جارى، سمت و سوى تحولات و چشم اندازها ؟ امريكا ايران ، امريكا خاورميانه ، امريكا نفت ، امريكاى نو محافظه كاران ، امريكا دمكراسى ، امريكا ذهنيت يرخى از روشنفكران و ....نگاه و كنكاشى دگرباره در سياست و استراتژى نو محافظه كاران هيات حاكمه امريكا در خاورميانه
در گفتگو با بهروز فراهانى تحليل گر مسائل سياسى
گزيده اى از برنامه شنبه 20 فروردين ، 9 آوريل
 
   
جزئيات ماجراى شكنجه و قتل زهرا كاظمى در زندان اوين
:دکتر شهرام اعظم
بينی و برخی از انگشتان زهرا کاظمی شکسته بود، روی بدنش زخمها و آثاری ديده می شده که به اثر ضربات شلاق شباهت داشت، برخی از انگشتانش ناخن نداشت
و در اندام تناسلی اش آسيب ديدگی شديد به چشم می خورد
گفتگو با شهرام اعظم بخش يكم |*** | بخش دوم
   
دکتر اعظم سال گذشته از ايران خارج شده و بتازگی از دولت کانادا پناهندگی دريافت کرده است. او در بيمارستان بقية الله الاعظم تهران که به سپاه پاسداران تعلق دارد نخستين پزشکی بوده که زهرا کاظمی، را معاينه کرده ، افسر نيروی انتظامی با درجه سرگردی است و در زمان جنگ ايران و عراق نيز در جنگ شرکت داشته و مجروح جنگی و تحت پوشش بنياد جانبازان است
 
گزيده اى از برنامه شنبه 13 فروردين ، 2 آوريل
 
 
مسابقه هفت سئوال
 

Radioakademin är ett forum för all Svensk Radio inom Närradion, Privat Lokal Radio och Public Service.
.Årets eldsjäl i Närradion
Saied Afshar
Radio Solidaritet/91,1

   
.يک سال ديگر به آزادى مردم نزديک شديم
! عيدتان مبارک
بهاران خجسته باد ، نوروزتان پيروز
چند طنز بهارانه و نوروزانه و حاجى فيروزانه از هادى خرسندى
 
   
گفتگو با منوچهر ثابتيان از بنيان گذاران و رهبران كنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايرانى در اروپا
بخش يكم **** بخش دوم
 
   
   
بيانيه 565 نفر از فعالان سياسى و فرهنگى در ايران
 
   
 
   
 
 
آرزوهای زنانه آرزوهای زنانه آرزوهای زنانه آرزوهای زنانه
         
ترانه 10
ترانه 9
ترانه 8
   
فراخوان چند هزار نفره كارگران در ايران براى ايجاد تشكل آزاد و مستقل كارگران و اقدامات حمايتى در خارج از كشور
گفتگو با يداله خسروشاهى و على پيچگاه دو تن از كارگران تبعيدى و نمايندگان پيشين شوراهاى كارگران نفت
آيا امريكا و اروپا به خط مشى مشتركى در مورد ايران ميرسند؟ پيرامون سفر اخير جرج بوش به اروپا
گفتگو با جواد طالعى روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسى
فرزاد حميدی در اعتراض به برخورد توهين آميز در بهدارى زندان، همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد! اولين پيام امير ساران از رجائى شهر کرج: " پدر به خانه باز نمی گردد مگر با يک بغل آزادی" . بازداشت و انتقال ديگر زندانيان سياسی به زندان رجائی شهر و درگيری خونين در اين زندان
گفتگو با سخنگوی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، شيوا نظرآهاری

 
   
راه كارهاى تازه رژيم اسلامى براى نفوذ و جاى پا باز كردن در ميان ايرانيان خارج از كشور.با رنگ و لعاب ديگرى ظاهر شوند!و
گفتگو با ديپلمات سابق جمهورى اسلامى ، عادل اسدى نيا
تلاش هاى كارگزاران رژيم در كانادا.افشاى يك نمونه در تورنتو
گفتگو با سعيد سلطان پور در تورنتو
 
   
خروش سياهكل حماسه. شد.چرا؟ راز ماندگارى سياهكل چيست ؟ جايگاه رستاخيز سياهكل در تاريخ ايران و جنبش چپ و سوسياليستى ايران
گفتگو با على فرمانده و داود شمسائى
 
 

 
راه اندازى يك ايستگاه راديوئى توسط جمهورى اسلامى در استكهلم و مصاحبه با سفير حكومت اسلامى در اين راديو
روز جمعه 23 بهمن راديو سلام، سفير جمهوری اسلامی را روی خط آورد. سفير چنانکه معمول کارمندان و عوامل سفارت جمهوری اسلامی در خارج کشور است دستکش سفيد به دست های خونين جمهوری اسلامی پوشانده و با ژست دمکراتيک آن را به سوی پناهندگان و آوارگان رژيم دراز کرد و مخصوصا خطاب به اپوزيسيون سرنگونی طلب گفت چرا با کلمات خشن و زبانی غير متمدنانه که در عصر دمکراسی جايز نيست 26 سال است مونولوگ و مرگ بر و مرگ بر می کنيد، بياييد ما در دفاع از بقای جمهوری اسلامی و شما در دفاع از سرنگونی آن با هم ديالوگ کنيم و در باره مسايلی مثل پناهندگی و مسايل هسته ای و رفت و آمد به ايران و تجارت و امنيت و چگونگی تماس با سفارت بحث کنيم
 
   
 
   
 
   

شانزدهمين کنفرانس سالانه بين المللى بنياد‌ پژوهش هاى زنان ايران ۱٧تا۱٩ تير ۱٣٨٤ وين-اتريش. جايگاه زن ايرانی در بيست و پنج سال گذشته
در تامين صلح و حقوق بشر، مشارکت سياسی، بازارکار و استثمار جنسيتی

گفتگو با فيروزه مشرفى از مسئولان برگزاركننده امسال در وين
  
   
انقلاب بهمن 57
چرا انقلاب شد ؟ با آگاهى هاى امروز اگر در شرايط سال 57 قرار مى گرفتيد چه كار مى كرديد و چه تدبيرى مى انديشيديد ؟ درس هاى انقلاب بهمن براى امروز و آينده ايران ؟و
گفتگو با مهرداد باباعلى ، ابوالحسن بنى صدر ،ياسمين ميظر ، مهرداد خوانسارى ، محمد بسته نگار ، عبداله مهتدى ، امير هوشنگ آريان پور

 
   
   
   
   
: گفت و شنود با محمد رضا شالگونى
تهديدات دولت بوش و احتمال حمله نظامى امريكا به ايران ،وضعيت درون حكومت و ظرفيت « نه اپوزيسيون » رژيم، طرح فراخوان رفراندوم، جنبش ملى فدرال آذربايجان، وضعيت و موقعيت جريان هاى چپ و سوسياليستى ايران، سياست و تاكتيك هاى جديد حزب دمكرات كردستان ايران، جمهورى خواهان دمكرات و لائيك و... ؟
بخش يكم | پياده کنيد | بخش دوم | پياده کنيد |