هيجده تير سال گرد خيزش جنبش دانشجوئى
گزيده اى از برنامه شنبه 13 تير ، 3 جولاى
.عراق يك نگاه ، عراق يك تجربه
.انتقال اداره امور اجرائى در عراق از سوى نيروهاى اشغال گر امريكا و انگليس به دولت عراقى آيا مقاومت ها در عراق پايان خواهد يافت ؟ حاكميت ملى و دمكراسى در عراق از چه مسيرى مى گذرد؟ . تاثير وقايع عراق بر رويدادهاى سياسى ايران. رابطه حكومت اسلامى و ايالات متحده آيا فشار امريكا بر جمهورى اسلامى مى تواند در مسير مبارزات مردم ايران قرار گيرد؟
و.... گفتگو با محمد رضا شالگونى
 
   
گزيده اى از برنامه شنبه 6 تير ، 26 ژوئن
 
زن در ادبيات داستانى ايران
 
كانون فرهنگی ايده كه در فوريه سال ۱۹۹۹ در استكهلم- سوئد تاسيس شد نهادی است غير انتفاعی، مبتنی بر اصول دمكراتيك، بدون هيچ‌گونه تعلق مذهبی - ايدئولوژيك به هيچ حزب و سازمان سياسی. هدف كانون ايده حمايت از آزادی .انديشه و بيان و فراهم آوردن زمينه‌های مناسب برای همكاری مشترك وايجاد ارتباط ميان كوشندگان عرصه‌ی فرهنگ است
 
گزيده اى از برنامه شنبه 30 خرداد ، 19 ژوئن
 
 
 
شيرين رضويان شاعر همدانی الاصل متولد تهران و مقيم بريتانيا ست. از سن 9 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد و تا کنون سه مجموعه شعر به نام‌های "از واژه تا پندار" ، "جهان بينی محزون صدف" و "غزل‌های شيرين" از او به چاپ رسيده است

گزيده اى از برنامه شنبه 23 خرداد ، 12 ژوئن
 
گزيده اى از برنامه شنبه 16 خرداد ، 5 ژوئن
 
 
 
 
 
.سياست هاى نئو ليبراليستى ، تعديل ساختارى و خصوصى سازى ها در ايران
پيامد اين سياست در مجموعه اقتصاد ايران چه بوده است؟ چه حوزه ها و زمينه هائى را در برگرفته ؟واحد هاى توليدى و خدماتى واگذار شده به بخش خصوصى به چه كسانى واگذار شده است؟ چه دگرگونى ها و تغييراتى را سبب گرديده ؟ تاثير آن بر زندگى كارگران و مزد و حقوق بگيران و جامعه و مردم چه بوده است؟با ادامه چنين سياستى چشم انداز آينده چيست؟

 
 
     
 
پيام هاى نوروزى و بهارى رهبران و سخنگويان احزاب پارلمان سوئد به ايرانيان در سوئد
تدوين: كوشيار مهدى پور
نمايشنامه راديوئى
نويسنده: ناصر يوسفى
شهناز ناجى ، شراره حسينى
بازيگران: على رضا مجلل
 
ترانه نوروزانه
 
     
سفره هفت سين خانواده هاى زندانيان سياسى در پاى ديوار زندان اوين
:پيام هاى نوروزانه
 
   
:گفتگو با محمد رضا شالگونى به همراه پرسش هاى تلفنى مستقيم شنوندگان
ايران پس از نمايش انتخابات مجلس ، راه چينى ، رابطه با امريكا ، راهكارهاى مقاومت و مبارزه
   
   

04 02 20
گزارش ويژه
بررسى سياست ، قوانين و ضوابط سخت گيرانه و محدود کننده پناهندگى
در کشورهاى مختلف
 

 
04 02 14
   

 
انقلاب بهمن 57 از نگاه زنان
   
زهره خيام ، ژاله احمدى ، شهلا شفيق ، حميلا نيسگيلى ، شهرزاد مجاب ، شعله ايرانى ، هايده دراگاهى ، فرزانه تائيدى ، ف . آزاد ، پروانه سلطانى ، جميله ندائى ، هما سرشار و

 
آيا همكارى و كار جمعى و تشكل پذيرى در ميان ايرانيان ، ضعيف است ؟
:علت ها و دليل ها ؟ گفتگو با

     
04 02 08
 
 
 
 
:پای صحبت مردم بم، گفتگو با علی علومی نويسنده و روزنامه نگار مستقل
04 02 01
     
04 01 24
 
 
 
 
 
 
     
04 01 18
04 01 18
04 01 18
     
04 01 10
 
     
فاجعه زلزله بم ، گفتگو با بازماندگان و شهروندان بمى
04 01 10
 
04 01 03
   
     
03 12 22
     
03 12 22

   
03 12 21
03 12 21
03 12 21
03 12 21
     
03 12 14
03 12 14
03 12 14
03 12 14

دانشگاه تهران
03 12 08
03 12 08
 
03 12 08

جعفر پيشه ورى
03 12 08

ايدز ، بيمارى قرن
چرا نظم كنونى جهان قادر به مقابله موثر و همه جانبه با ايدز نيست و براى جلوگيرى از گسترش آن ناتوان است ؟ چگونه مى توان با ايدز مبارزه كرد ؟ گفتگو با دكتر محسن شه منش پزشك متخصص ايدز

  

 

 

03 12 08
03 12 08
   
     
03 11 30
03 11 30
     
03 11 30
 
03 11 30
03 11 30
 
03 10 00
03 11 30
03 10 00
03 11 23
03 11 23
03 11 00
مساله ملى در بلوچستان ايران ، اخيرا تمركز روى مسائل ملى و قومى در ميان روشنفكران و كوشندگان سياسى خلق هاى ساكن ايران مورد توجه بيشترى قرار گرفته است . تشكيل دو تشكل نسبتا تازه در ميان بلوچ ها كه هدف فورى خود را رفع ستم ملى اعلام كرده و خواستار تمركز زدائى از قدرت مركزى در تهران و ساختار فدراليستى شده اند از اين جمله است. اعلام موجوديت اين تشكل ها به چه نيازى پاسخ مى دهد؟ زمينه هاى آن كدام است ؟ برنامه هاى آنها چيست ؟
گفتگو با نمايندگان دو تشكل بلوچ ، ناصر بوليده اى از حزب ملى بلوچستان و عزيز بلوچ از جبهه متحد بلوچستان
03 11 16
 
03 11 16
     
فوروم اجتماعى چيست ؟
زمينه هاى تكوين ، شيوه سازمانيابى و نحوه كار ، نقش و جايگاه منشور، تاكتيكها ، ارتباط فوروم هاى محلى با هم و با فوروم جهانى و مشكلات ؟
فوروم اجتماعى
     
03 11 09
     
03 11 09
     

03 11 09
03 11 09
     
اسلام و دمكراسى ؟ تفسير دمكراتيك از اسلام به چه معنى است ، هدف ها و انگيزه هاى طرح آن ؟ تفاوت و تداخل بين كوشش ها براى اصلاح دين و « دموكراتيزه»كردن دولت دينى ؟ ايا در روند گذار از جامعه سنتى به مدرنيته ، مذهب يكى از موانع عمده اين گذار است ؟ روشنفكران دينى چه نقشى داشته اند ؟ و
گفتگو با ماشااله آجودانى پژوهشگر
03 10 03
اسلام و دمكراسى ؟ تفسير دمكراتيك از اسلام به چه معنى است ، هدف ها و انگيزه هاى طرح آن ؟ تفاوت و تداخل بين كوشش ها براى اصلاح دين و «دموكراتيزه» كردن دولت دينى ؟ ايا در روند گذار از جامعه سنتى به مدرنيته ، مذهب يكى از موانع عمده اين گذار است ؟ روشنفكران دينى چه نقشى داشته اند؟ و
گفتگو با ناصر احمدى از نوانديشان دينى مقيم سوئد

       
03 10 03
يادنگاره هاى زندان ، طرح ها ، نقاشى ها و خاطرات سودابه اردوان از 8 سال زندان سياسى جمهورى اسلامى گفتكو با سودابه اردوان
03 10 03
     
03 10 26
03 10 26
     
03 10 19
03 10 19
گفتگو كوتاه آزاده شكوهى با شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل 2003
03 10 19
03 10 19

03 10 19

 

03 10 19
     
03 10 12
     

03 10 12

 

03 10 05
جان,ماکسول,کوئتزی
03 10 05
 
03 10 05
03 10 05
03 10 05
03 10 05
     
03 10 05
03 09 28
03 09 21
03 09 21
03 09 21
03 09 21
     
03 09 13
03 09 13
03 09 14
     
03 09 07
03 09 07
     
03 09 01
03 08 23
03 07 07
03 06 29
03 06 29
 
 
03 06 08
03 06 29
 
 
 
 

03 04 20
     
03 04 20
:بيانيه ها، پلاتفرم ها، فراخوان ها براى اتحاد ها و ائتلاف ها، گفتگو با
03 05 31
03 05 31
03 05 31
     
03 05 31
 
 
 
03 05 01
03 04 13
تاثير فروپاشى رژيم صدام و حضور نيروهاى امريكائى درعراق، بر روند تحولات سياسى درايران در گفتگو با تقى روزبه
03 04 13
... گفتگو با منصور كوشان درباره انتشار كتاب تازه اش« حديث تشنه و آب» روايت كاملى از سايه روشن هاى كانون نويسندگان ايران
03 04 13
گفتگو با آذر محلوجيان نويسنده مقيم سوئد، نويسنده هاى ترسو صدايتان را عليه جنگ بلند كنيد
03 04 13 
 
     
03 03 17
03 03 17
03 03 17
     
 

گفتگوى مهشيد راستى و طاهره نورى درباره بحث هاى جارى در جنبش زنان با
03 03 09
03 03 09
03 03 09
03 03 09
: عليه جنگ
   
03 03 30
03 03 30
03 03 30
03 03 30
03 03 30
03 03 30
03 03 30
     
     
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
00000000


RadioHambastegi©
Box 7059 , 17007 Solna , Sweden